top of page

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

  • Platby přijímáme pouze převodem

  • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.

  •  Faktura s doplatkem celkové částky za ubytování bude vystavena  6 týdnů před nástupem se splatností 14ti dnů

  • Storno podmínky :

  • v případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem zavazuje se ubytovatel nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek

  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 20 až 14 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 30% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 13 až 8 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 40% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 7 až 3 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 60% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě dvou dní před plánovaným příjezdem nebo v den příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb

  • Storno poplatek bude odečten z celkové uhrazené částky

bottom of page